KAIZEN – M4 Real Estate w roli eksperta

KAIZEN – M4 Real Estate w roli eksperta

M4 Real Estate w roli eksperta (!) zapraszamy do magazynu KAIZEN, do artykułu pt.”Budynek na diecie” M. Klechy – dowiedzieć się można jakie są obszary oszczędności w różnych sferach eksploatacji budynków produkcyjnych? Jedną z ważniejszych sfer, w obrębie...
M4 REAL ESTATE z nagrodą

M4 REAL ESTATE z nagrodą

Na międzynarodowej konferencji P3 European Advisors Conference 2019 Mallorca firma M4 Real Estate otrzymała nagrodę dla najlepszego deal`a agencyjnego w Polsce. Podczas konferencji P3 European Advisors Conference&Awards 2019 zorganizowanej przez firmę P3 w dniach...