Aktualności

KAIZEN – M4 Real Estate w roli eksperta

M4 Real Estate w roli eksperta (!) zapraszamy do magazynu KAIZEN, do artykułu pt.”Budynek na diecie” M. Klechy – dowiedzieć się można jakie są obszary oszczędności w różnych sferach eksploatacji budynków produkcyjnych?

Jedną z ważniejszych sfer, w obrębie których można poszukać okazji do ograniczenia całkowitych kosztów produkcji, jest sam obiekt, w którym odbywają się procesy wytwórcze.

http://www.logistyczny.com/aktualnosci/item/4658-zobacz-najnowszy-numer-kaizen

źródło: czasopismo Kaizen nr 3/2019