Aktualności

M4 Real Estate – członkiem Izb Gospodarczych

Izby to stowarzyszenia ludzi biznesu stworzone przez i dla przedsiębiorców.

Członkostwo w Izbie i uczestnictwo w organizowanych wydarzeniach, to możliwości nawiązywania kontaktów z elitarną grupą osób zarządzających prężnymi firmami i sposób na znalezienie inspiracji dla każdego, kto dąży do rozwoju swojej firmy.

My jako Członek Izb Gospodarczych nawiązujemy i budujemy kontakty biznesowe oraz staramy się wymieniać doświadczenia z korzyścią dla obu stron