Obszary działalności

MAGAZYNY I HALE PRODUKCYJNE

Zespół M4 oferuje usługi doradcze w procesie najmu lub kupna magazynów, hal produkcyjnych, centrów logistycznych.

Wybór właściwej nieruchomości jest jedną z kluczowych decyzji strategicznych. Dobrze przygotowana inwestycja może wpłynąć korzystnie nie tylko na koszty najmu czy koszt nabycia nieruchomości, ale także na ograniczenie kosztów operacyjnych, transportu, zapewnić dostęp do właściwej infrastruktury drogowej, zasobnych rynków pracy, kosztów transakcyjnych.

Więcej

Dlatego warto w proces przygotowania decyzji zaangażować doradców, którzy mają

– szeroki zasób kontaktów,

– doświadczenie i wiedzę fachową,

– wiedzę o zawieranych transakcjach, popycie zgłaszanym przez najemców

– poziomie cen transakcyjnych,

– dostępnych powierzchniach, inwestycjach w przygotowaniu, decyzjach dotyczących powierzchni zwalnianych, przeprowadzkach.

Zespół ekspertów M4 będzie dla Państwa cennym wsparciem w procesie podejmowania decyzji i przygotowania transakcji.

TERENY INWESTYCYJNE

Wybór właściwej lokalizacji inwestycji jest jedną z kluczowych decyzji strategicznych. Dobrze przygotowana inwestycja zapewnia dostęp do kluczowych rynków zbytu, do niezbędnej infrastruktury, dróg, jest atrakcyjna dla pracowników o odpowiednich kwalifikacjach, pozwala na ograniczenie kosztów operacyjnych, transportu, dojazdu.

Więcej

Pozyskanie terenu pod inwestycję jest często procesem długotrwałym i napotyka na szereg barier, takich jak informacja o potencjalnie atrakcyjnych działkach, stosunki własnościowe, przeznaczenie terenu w miejscowych planach, dostępność mediów, obecność lub brak dróg dojazdowych. W działaniach zmierzających do nabycia praw do atrakcyjnego terenu dużym wsparciem mogą być dla Państwa eksperci M4 Real Estate. Nasze zaangażowanie znacząco przyśpiesza proces inwestycyjny i pozwala na uzyskanie możliwie najlepszych efektów w najkrótszym możliwym czasie.

POWIERZCHNIE BIUROWE

POWIERZCHNIE HANDLOWE

KONSULTING LOGISTYCZNY

Eksperci M4 mają za sobą długie lata doświadczenia zawodowego w takich branżach jak retail, logistyka kontraktowa, logistyka w handlu, e-commerce, produkcja i sprzedaż artykułów przemysłowych. To doświadczenie i wiedza, pozwala na lepsze zrozumienie potrzeb naszych klientów w obszarze nieruchomości logistycznych i przemysłowych. Wartością którą wnosimy w proces poszukiwania, najmu lub nabycia nieruchomości jest dodatkowo możliwość poszerzenia zakresu świadczonych usług o wsparcie w takich działaniach w obszarze Supply Chain jak:

– analiza „center of gravity” – optymalna z punktu widzenia kosztów transportu lokalizacja magazynu

– zaplanowanie oraz przeprowadzenie przetargu na operatora logistycznego – 3PL – zarówno w obszarze zarządzania magazynem jak i transportu

– analizę przepływu pracy pod kątem optymalizacji i poprawy produktywności

– ocena stopnia koordynacji funkcji sprzedaży z funkcjami operacyjnymi (S&OP)

– optymalizacja transportu i dystrybucji

POWIERZCHNIE BIUROWE

Powierzchnia biurowa dziś to już nie tylko niemal zbędny koszt administracyjny lecz ważny element kreowania marki pracodawcy i magnes przyciągający talenty do firmy. Dobra, kreatywna przestrzeń w atrakcyjnym otoczeniu, odpowiednim dla danego rodzaju biznesu, to sposób na wzmocnienie lojalności pracowników, ich satysfakcji z pracy, przyciągnięcie najlepszych specjalistów z branży.

Więcej

W imieniu naszych klientów podejmujemy działania w kierunku przygotowania listy potencjalnie atrakcyjnych obiektów, wspomagamy negocjacje warunków umowy najmu, przygotowanie możliwych scenariuszy działania, przygotowujemy porównania rynkowe, doradzamy przy renegocjacji lub relokacji.

POWIERZCHNIE HANDLOWE

Właściwa lokalizacja w handlu detalicznym często ma decydujący wpływ na osiągany przez daną placówkę poziom obrotu. M4 Real Estate prowadzi analizy rynku handlu detalicznego, doradza w zawieraniu umów najmu, reprezentuje zarówno najemców powierzchni handlowych jak i właścicieli obiektów. Pomagamy w renegocjacjach istniejących umów.

KONSULTING LOGISTYCZNY

Eksperci M4 mają za sobą długie lata doświadczenia zawodowego w takich branżach jak retail, logistyka kontraktowa, logistyka w handlu, e-commerce, produkcja i sprzedaż artykułów przemysłowych. To doświadczenie i wiedza, pozwala na lepsze zrozumienie potrzeb naszych klientów w obszarze nieruchomości logistycznych i przemysłowych. Wartością którą wnosimy w proces poszukiwania, najmu lub nabycia nieruchomości jest dodatkowo możliwość poszerzenia zakresu świadczonych usług o wsparcie w takich działaniach w obszarze Supply Chain jak:

Więcej

  • analiza „center of gravity” – optymalna z punktu widzenia kosztów transportu lokalizacja magazynu
  • zaplanowanie oraz przeprowadzenie przetargu na operatora logistycznego – 3PL – zarówno w obszarze zarządzania magazynem jak i transportu
  • analizę przepływu pracy pod kątem optymalizacji i poprawy produktywności
  • ocena stopnia koordynacji funkcji sprzedaży z funkcjami operacyjnymi (S&OP)
  • optymalizacja transportu i dystrybucji
DORADZTWO INWESTYCYJNE

M4 Real Estate świadczy usługi w obszarze inwestycji w nieruchomości komercyjne. Wykonujemy analizy atrakcyjności lokalizacji, dostarczamy analizy danych rynkowych, wpieramy proces negocjacji umów, dostarczamy wyceny nieruchomości.

Potrzeby

1

Zrozumienie biznesu klienta, a także jakie są kluczowe kryteria wyboru lokalizacji i obiektu, jest zasadniczym celem pierwszych spotkań i rozmów z partnerem.

Oferta

2

Informacje o rynku, dostępnych obiektach, gruntach, kontraktach, toczących się rokowaniach, planach inwestycyjnych – to informacje niezbędne do podjęcia decyzji. Wspieramy naszych partnerów naszym doświadczeniem i wiedzą.

Wizyta

3

Uczestniczymy wraz z partnerami w prezentacjach obiektów i gruntów.

Cena

4

Nasz udział w negocjacjach pomaga stronom osiągnąć satysfakcjonujące rezultaty.

Decyzja

5

Zawarcie porozumienia poprzedza zazwyczaj proces negocjacji zapisów umowy. Wspieramy strony wiedzą o standardach i zwyczajach rynkowych w tym zakresie. Pozwala to oszczędzić czas, przyspiesza proces finalizacji transakcji.