Logistyka to strategiczny obszar działalności firmy. Ma istotny wpływ na budowanie przewagi konkurencyjnej.

Prawidłowo działające i efektywne kosztowo procesy logistyczne to takie, których funkcjonowanie regularnie podlega kontroli, korektom lub zmianom. Takie działania wymuszają warunki rynkowe, rozwój przedsiębiorstwa, systemów logistycznych, czy nowe wyzwania pojawiające się przed firmą. Logistyka magazynowa podlega ciągłym zmianom, aby dopasować się do nowych realiów.

Wspomagamy przedsiębiorstwa w takich obszarach jak:

Uruchamiania nowych magazynów

Remodeling istniejących sieci dystrybucji

Przeprowadzka do nowego obiektu

Wprowadzanie zmian do istniejących procesów lub systemów zarządzania

Rozwiązujemy wspólnie z klientami problemy pojawiające się w obszarze logistyki i łańcucha dostaw: zbyt wysokie koszty, mało efektywne rozwiązania transportowe, usprawnianie organizacji pracy lub kwestie związane z planowaniem i optymalizacją zapasów magazynowych.

Jak działamy?

Podstawą jest kompleksowy, szczegółowy audyt aktualnego stanu logistyki, począwszy od infrastruktury logistycznej poprzez system informatyczny wspomagający procesy, aż po organizację zespołów i wskaźniki efektywności działania. Diagnozujemy w ten sposób kluczowe obszary wymagające nowych lub skorygowania dotychczasowych rozwiązań.

Na tej podstawie, wspólnie z klientem opracowujemy plan działania, czyli propozycję programu usprawnień obszarów zidentyfikowanych do optymalizacji, np.:

Redukcja strat w procesach

Zwiększenie produktywności

Optymalizacja kosztów

Projektowanie sieci dystrybucji, czyli również wybór optymalnej lokalizacji magazynu (center of gravity)

Regularne usprawnianie procesów wymaga zaangażowania pracowników w rozwiązywanie problemów. Istotne jest, aby cała organizacja brała udział w optymalizowaniu i udoskonalaniu działania procesów.

Oferowany przez M4 konsulting logistyczny może stanowić część procesów uwzględniających najem magazynów lub niezależną usługę (stand alone).

Służymy również pomocą podczas organizacji przetargów na operatora logistycznego.

Zoptymalizuj procesy logistyczne w swojej firmie gdy:

Masz problem z optymalizacją zapasów magazynowych

Chcesz zredukować koszty logistyki

Planujesz rozbudowę magazynu lub uruchamiasz nowy magazyn

Chcesz zwiększyć efektywność pracowników magazynu lub usprawnić procesy

Zastanawiasz się nad przeprowadzką do nowego obiektu

Chcesz wdrożyć nowy system zarządzania magazynem

Masz zamiar poprawić jakość i szybkość realizowanych zleceń

Chcesz zbudować zespoły które same identyfikują i rozwiązują problemy w sposób ciągły

Zastanawiasz się nad wprowadzeniem nowych mierników efektywności procesów

Wyślij zapytanie

Napisz do nas, odezwiemy się do Ciebie wkrótce.