Jak pokazują dane z 2019 roku Polska pozostaje bardzo obiecującym rynkiem dla inwestorów.

Przy wysokim popycie z roku na rok maleje dostępność atrakcyjnych gruntów pod inwestycje. Tymczasem wybór właściwej lokalizacji inwestycji jest pierwszą i najważniejszą decyzją strategiczną.

Pozyskanie terenu pod inwestycję jest często procesem długotrwałym i napotyka na szereg barier, takich jak brak pełnej informacji o potencjalnie atrakcyjnych działkach, stosunki własnościowe, przeznaczenie terenu w miejscowych planach, dostępność mediów, obecność lub brak dróg dojazdowych i wiele innych. Znalezienie, a następnie nabycie praw do atrakcyjnego terenu może być dużo łatwiejsze i sprawniejsze przy wsparciu M4 Real Estate. Nasze zaangażowanie przyśpiesza proces inwestycyjny.

Oferujemy wsparcie zarówno dla inwestorów poszukujących odpowiedniego terenu pod swój projekt, jak i dla właścicieli działek inwestycyjnych oczekujących profesjonalnego przygotowania i przeprowadzenia procesu sprzedaży.

Posiadamy własną bazę gruntów pod inwestycje w całej Polsce, którą stale poszerzamy. Znajdują się w niej tereny będące własnością państwowych oraz prywatnych właścicieli.

Dysponujemy ofertą gruntów pod inwestycje mieszkaniowe w 5 największych miastach Polski – Warszawie, Poznaniu, Wrocławiu, Krakowie i Trójmieście.

Na życzenie klienta poszukujemy ciekawych terenów na terenie całej Polski między innymi pod inwestycje przemysłowe i magazynowe, pamiętając o niezbędnych w tym wypadku warunkach lokalizacyjnych – między innymi bliskości szlaków komunikacyjnych, oraz dużych ośrodków.

Nasze atuty to:

Znajomość branży inwestycyjnej

Wyspecjalizowany zespół ekspertów

Szeroka sieć kontaktów

Dostęp do informacji o aktualnych i planowanych inwestycjach

Indywidualne podejście i oferty precyzyjnie dopasowane do wymagań klienta

Sprzedaż terenów inwestycyjnych

Jeśli poszukują Państwo nabywców swojej działki przeprowadzimy analizę możliwości wykorzystania terenu i nadania mu nowej funkcji. Dzięki temu możliwe będzie precyzyjne określenie grupy potencjalnych nabywców i opracowanie strategii marketingowej.

Nasze usługi:

Przygotowanie ofert oraz memorandum inwestycyjnego

Organizacja procesu marketingowego i prezentacja gruntów

Analiza i rekomendacja wybranych ofert

Pomoc podczas mediacji i reprezentacja sprzedającego

Doradztwo i wsparcie w zakresie pozyskania pozwoleń

Zarządzanie dokumentacją nieruchomości

Kupno terenów inwestycyjnych

Klientom poszukującym terenów pod inwestycję zapewniamy:

Analizę dostępnych ofert dopasowaną do szczególnych wymagań klienta

Pomoc podczas mediacji i reprezentacja kupującego

Doradztwo i wsparcie w zakresie pozyskania pozwoleń

Analiza sytuacji prawnej i ocena opłacalność wybranej inwestycji – jej słabych i mocnych stron

Zarządzanie dokumentacją nieruchomości

Wyślij zapytanie

Enter your details in the form and we will call you back.