Aktualności

Polska numerem jeden w CEE pod względem wolumenu inwestycji w nieruchomości.

Jesteśmy u progu nowej rewolucji przemysłowej. Czy wpłynie ona na wolumen i strukturę nieruchomości komercyjnych w Polsce?

O atrakcyjności rynku polskiego dla lokowania inwestycji logistycznych jest dostępność zasobów ludzkich. Dającym się zauważyć zjawiskiem, jest wyraźny spadek bezrobocia, które w największych ośrodkach regionalnych (Warszawa, Trójmiasto, Wrocław, Poznań i Aglomeracja Śląska) oscyluje pomiędzy 2 a 3 procent. Niemniej, miasta te mają potencjał przyciągania zasobów z mniej atrakcyjnych rejonów kraju. Na scenie pojawili się nowi aktorzy – Szczecin, Bydgoszcz, Zielona Góra a także Białystok.

Pomimo szybkiego tempa wzrostu płac w ostatnim roku, przeciętne wynagrodzenie w Polsce jest nadal 3-krotnie niższe od średniej w krajach „starej” EU. Pracodawcy ulepszają swoje oferty w zakresie warunków zatrudnienia, by pozyskać i zatrzymać wartościowych pracowników. Uzupełnieniem rynku są zasoby pracowników z Ukrainy, i coraz większym stopniu z Białorusi.

W długiej perspektywie położenie geograficzne Polski nadal decydować będzie o jej atrakcyjności dla inwestycji logistycznych. Jednak w obliczu rewolucji przemysłowej pod nazwą Industry 4.0, coraz ważniejsza będzie systemowa transformacja jakości zasobów ludzkich. Łańcuchy logistyczne muszą stawać się coraz bardziej responsywne, by przedsiębiorstwa mogły stawić czoła rosnącym wymaganiom klientów. Analiza dużych ilości danych (Big Data), identyfikowanie trendów w popycie i zaopatrzeniu, prognozowanie oparte o ekstrapolowane wzorce zachowań rynku stają się bronią w rywalizowaniu o wiodącą pozycję na rynku. Wdrażanie i realizacja tych funkcji wymaga jednak przygotowanej kadry, umiejącej korzystać z narzędzi modelowania operacyjnego.

Internet of things (IoT) – czyli połączenie siecią informacyjną maszyn, urządzeń i ludzi, będzie zmieniało oblicze gospodarki. Tempo tych zmian zależy także od dostępności wyspecjalizowanych zasobów ludzkich. W średniej i długiej perspektywie Polska musi zatem stać się liderem tych zmian w obszarze jakości zasobów ludzkich, by utrzymać pozycję lidera w pozyskiwaniu inwestycji zagranicznych i stworzenia warunków rozwoju dla rodzimego biznesu.