Doradztwo i wsparcie

WYNAJEM POWIERZCHNI MAGAZYNOWEJ

Wybór najlepszej lokalizacji dla zaplecza magazynowego to skomplikowana decyzja wymagająca od wynajmującego wiedzy na temat rynku oraz analizy wielu zmiennych. Mają one wpływ na optymalizację kosztów operacyjnych, a w rezultacie funkcjonowanie całego przedsięwzięcia.

Projekty BTS i BTO

Gdy dostępne na rynku obiekty nie spełniają specyficznych wymagań klienta, a dokonanie koniecznych usprawnień jest zbyt kosztowne lub technicznie niemożliwe rozwiązaniem może być obiekt BTS lub BTO ( „build to suit”/„build to own”).

Grunty i tereny inwestycyjne

Pozyskanie terenu pod inwestycję jest często procesem długotrwałym i napotyka na szereg barier, takich jak informacja o potencjalnie atrakcyjnych działkach, stosunki własnościowe, przeznaczenie terenu w miejscowych planach, dostępność mediów, obecność lub brak dróg dojazdowych.

Doradztwo logistyczne i organizacja przetargów logistycznych

Logistyka to strategiczny obszar działalności firmy. Ma istotny wpływ na budowanie przewagi konkurencyjnej. Prawidłowo działające i efektywne kosztowo procesy logistyczne to takie, których funkcjonowanie regularnie podlega kontroli, korektom lub zmianom.

Apartamenty na wynajem, mieszkania dla seniorów, prywatne domy studenckie, coliving

Na sytuację rynku nieruchomości na koniec drugiej dekady XXI wieku, ogromny wpływ mają zmieniające się potrzeby końcowych użytkowników. Odpowiedzią na to zjawisko są między innymi nowe typy inwestycji budowlanych, czyli nieruchomości premium oraz inwestycje alternatywne – domy studenckie, dla seniorów oraz coliving.

Zakup i sprzedaż nieruchomości, projektowanie, budowa

M4 Real Estate świadczy usługi w obszarze inwestycji w nieruchomości komercyjne. Wykonujemy analizy atrakcyjności lokalizacji, dostarczamy analizy danych rynkowych, wpieramy proces negocjacji umów, dostarczamy wyceny nieruchomości.